Y tế công lập phục hồi công suất khám, chữa bệnh

Cùng với việc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, các bệnh viện, trung tâm y tế công lập đang khẩn trương lên kế hoạch mua sắm y tế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh triển khai các mô hình, dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh.

Tâm Giang