Y tế Tây Ninh vượt khó khăn, hoàn thành sứ mệnh

Năm 2021, toàn hệ thống y tế được huy động tổng lực cho “cuộc chiến” với đại dịch Covid-19. Bước sang năm 2022, phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do đại dịch để lại với nhiều hệ quả khác nhau.

Tâm Giang - Ngọc Bích