Yêu cầu có phương án phù hợp về môn Lịch sử

Giáo dục 05-06-2022

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông.

BTNO