Yêu cầu đảm bảo tiến độ trả căn cước gắn chip

Xã hội 28-11-2021

Bộ công an vừa yêu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo chất lượng, tiến độ trả thẻ căn cước, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào chống dịch.

BTNO