Thị xã Trảng Bàng có 11 đơn vị bầu cử

Thị xã Trảng Bàng được bầu 35 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, với 11 đơn vị bầu cử.