Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 3.2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 1.2021 với 2.226 điểm cầu truyền hình trên cả nước. Hội nghị do ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.