Chia sẻ:

Ngành Y tế Tây Ninh nỗ lực vượt khó, vì sức khoẻ nhân dân

Ngành Y tế tỉnh đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, đạt và vượt 3 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao đầu năm, đó là đạt được 28,9 giường bệnh; 8,98 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI