Chia sẻ:

Tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2023. Theo đó từ ngày 16/10/2023, tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế. 

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI