Đức, IMF và WTO cảnh báo về phi toàn cầu hóa

Thế giới 02-12-2022

Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức và người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã nhóm họp tại thủ đô Berlin để thảo luận về tình hình kinh tế thế giới. Các nhà lãnh đạo thừa nhận quá trình toàn cầu hóa đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga – Ukraine.

BTNO