Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN

Kinh tế 28-11-2023

Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đây là nội dung theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BTNO