Hạ tầng giao thông Đông Nam Bộ “cất cánh”

Xã hội 25-01-2023

Vùng Đông Nam Bộ (gồm 6 tỉnh, thành phố là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh) đóng góp trên 30% GDP và trên 40% thu ngân sách cả nước. Thế nhưng theo đánh giá chung, do “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu, khiến tiềm năng và thế mạnh của vùng chưa được khai thác hiệu quả.

BTNO