Sản xuất nông nghiệp thích ứng với “bình thường mới”

Kinh tế 09-01-2022

Trong thời gian tới, để tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp phát triển, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục cải tiến các  thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư cho nông nghiệp, tạo sức hút cho các doanh nghiệp đầu tư.

BTNO