Thành phố Tây Ninh: Hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập

Xã hội 16-11-2022

Thành phố Tây Ninh đang ngày càng đổi thay với hạ tầng phát triển, không gian đô thị được mở rộng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng giao thông, chưa bảo đảm an toàn và kết nối, đặc biệt là trong bối cảnh Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vũ Nguyệt