Tinh hoa ẩm thực chay Tây Ninh-Phần 2

Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân dựa trên nền tảng ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nét văn hoá ẩm thực chay rất riêng, phong phú, đa dạng ở Tây Ninh.

Vũ Nguyệt