Công an tỉnh ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Sáng 04.01, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử.