Tiếp nhận và giải quyết TTHC theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, kể từ ngày 10.10.2022 đến hết ngày 31.12.2022, Sở này tiếp nhận và giải quyết 100 % thủ tục hành chính của Sở theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (nhận trực tuyến, trả trực tuyến hoặc trả qua bưu chính công ích) trên cổng http://dichvucong.tayninh.gov.vn.