Tâm tình cộng tác viên: Đọc lại tờ báo Tây Ninh cuối tuần

Tờ báo cuối tuần được in màu. Ngay trang đầu bên góc phải của tờ báo dành khung nhỏ cho “Thư toà soạn”, trong đó có đoạn ghi: “So với tờ báo Tây Ninh phát hành ngày thứ hai (phát hành trong tỉnh), rõ ràng tờ Tây Ninh cuối tuần có nhiều khởi sắc hơn, trang mục, bài vở phong phú hơn.