Xã hội   Giáo dục

Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 

Cập nhật ngày: 09/06/2017 - 19:49

BTNO - Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 14/6/2017 đến 15 giờ 00 ngày 20/6/2017 tại đơn vị mà thí sinh đăng ký dự thi.