Tìm kiếm: Nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên