Khi các quyết sách chống dịch được người dân đồng thuận

Từng là “tâm dịch” của tỉnh, đến nay huyện Dương Minh Châu đã “xanh hoá” dần địa bàn. Có được kết quả đáng khích lệ này, nhờ vào sự đồng thuận của người dân trước những quyết sách của Đảng bộ, chính quyền huyện trong hơn 2 tháng “gồng mình” vượt khó.