Xã hội   An toàn giao thông

Sử dụng tạm vỉa hè phải xin phép cơ quan có thẩm quyền 

Cập nhật ngày: 09/11/2018 - 15:46

BTNO - Sở GTVT xây dựng dự thảo quy định thủ tục hành chính cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 100/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Điều 25a, 25b, 25c Nghị định 100/2013 quy định cụ thể những trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông; sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông; sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe.

Cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu,

phế thải xây dựng phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Ảnh minh hoạ

Tìm hiểu thực tế cho thấy, thời gian qua, việc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường trên toàn tỉnh không vì mục đích giao thông diễn ra khá phổ biến, trong đó việc sử dụng tạm một phần vỉa hè để tập kết vật tư xây dựng nhà ở hay tổ chức tang, cưới diễn ra khá phổ biến. Khi sử dụng tạm một phần vỉa hè, vẫn có không ít cá nhân chưa tuân thủ quy định pháp luật về việc phải xin phép và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng.

Để người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm một phần lòng đường, hè phố thực hiện đúng các quy định pháp luật, cũng như phân cấp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi người dân, tổ chức có nhu cầu, Sở GTVT đã xây dựng dự thảo quy định thủ tục hành chính cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét ban hành, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo dự thảo, các thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố bao gồm: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hoá, thể thao, diễu hành, lễ hội; làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.

Các thủ tục hành chính trên sẽ do UBND cấp huyện, thành phố thực hiện khi người dân có nhu cầu; thời hạn giải quyết thủ tục tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn

Riêng đối với thủ tục hành chính sử dụng hè phố để tổ chức đám tang, đám cưới và điểm trông giữ xe đám tang, đám cưới, dự thảo quy định hộ gia đình sẽ phải thông báo với UBND xã, phường, thị trấn trước khi sử dụng tạm thời hè phố.

Thế Nhân