Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn 

Cập nhật ngày: 12/07/2018 - 08:55

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 3673 ngày 27.6.2018 của Bộ Y tế.

Khi mua thuốc kê đơn, người dân cần phải có đơn của thầy thuốc - Ảnh minh hoạ.

Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020” của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Công văn số 3673, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp các sở, ban, ngành tại địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế. Bản kế hoạch cần đảm bảo chi tiết từng hoạt động gắn với trách nhiệm các bên thực hiện, ghi rõ nguồn kinh phí để trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Tăng cường công tác truyền thông đến người dân và các cơ sở y tế trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo việc bán thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn có phương án đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, không để xảy ra tình trạng người dân không mua được thuốc kê đơn do không có đơn của thầy thuốc.

Có các biện pháp bảo vệ các cơ sở bán lẻ thuốc khi yêu cầu người mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc; trong trường hợp cần thiết, có thể thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Chủ động phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng, giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc.

Thùy Anh