Công bố kết quả thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu NGƯT tỉnh Tây Ninh lần thứ 14 năm 2017 và thăm dò ý kiến dư luận

Để việc tổ chức xét, đề nghị Hội đồng cấp trên đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng thẩm quyền, tạo hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội.