Tìm mái ấm gia đình cho trẻ em bị bỏ rơi

Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo tìm mái ấm gia đình cho 4 trẻ em bị bỏ rơi, cần chăm sóc đặc biệt.