Mời nhận nhuận bút

Báo Tây Ninh kính mời các tác giả sau đây đến Tòa soạn nhận nhuận bút: