Thông báo mời Họp mặt Hội đồng hương Tây Ninh tại TP.HCM xuân Kỷ Hợi 2019

Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh thông báo chương trình họp mặt Hội đồng hương Tây Ninh tại TP. Hồ Chí Minh, chào xuân Kỷ Hợi 2019 như sau: