Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2017

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017 như sau: