Ban Liên lạc lớp Đại học Chính trị Khoá 1 – Tây Ninh thông báo

Ban Liên lạc lớp Đại học Chính trị Khoá 1 – Tây Ninh trân trọng kính mời các anh, chị trong lớp tham gia họp mặt thường niên năm 2018.