Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ

Thời Lượng: