Kỳ 4: Cô giáo Nách Chan Nên - Con đường theo Đảng và ước mơ một xã hội học tập

Vòng quanh những con đường to đẹp trong ấp Tầm Phô, như cách nói dí dỏm của Bí thư ấp "Danh Xà Mâu" (Tám Mậu), không khí học tập ở cộng đồng người Khmer nơi đây như muốn tràn luôn ra đường.