Lính Biên phòng làm báo thời Covid-19

Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khu vực biên giới Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng yếu trong công tác phòng chống dịch.