Ngày 30.6, sẽ khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Audio thời sự 29-06-2021
Theo kế hoạch, ngày 30/6, tại Hội trường Tỉnh uỷ sẽ diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá mới nên sẽ có nhiều nội dung quan trọng được xem xét. Trong đó, vấn đề nhân sự cho nhiệm kỳ mới được cử tri đặc biệt quan tâm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI