Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Audio thời sự 19-09-2021
Ở tỉnh Tây Ninh, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được phát hiện đầu tiên vào ngày 07/7/2021 trên địa bàn ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI