Chuẩn bị sáp nhập Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

Trước mắt, tỉnh sẽ xây dựng đề án hợp nhất Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, cơ bản xong trong quý I.2020 trình phê duyệt.