Bài cuối: “Lấp những hố bom, xoá mọi đau buồn”

Trong một dịp trao đổi với bạn bè thế giới, trong đó có nhiều phóng viên nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Sự tín nhiệm và ủng hộ của nhân dân là cơ sở quan trọng, quyết định nhất đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình và chúng tôi tin tưởng rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam”.