Tổng cục Chính trị:

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 18/03/2017 - 10:21

BTNO - Ngày 17.3, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đến kiểm tra, nắm kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong tuyển quân và huấn luyện tại Sư đoàn 5.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN (giữa) kiểm tra nhận thức chiến sĩ mới Trung đoàn 4- Sư đoàn 5.

Cùng đi có Thiếu tướng Trần Hoài Trung- Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị và thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7.   

 Năm 2017, toàn Sư đoàn 5 đã tuyển chọn được 93 đảng viên/3.400 thanh niên. Trong công tác huấn luyện, Sư đoàn bảo đảm đủ vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện điều chuyển cán bộ, đảng viên khung huấn luyện chiến sĩ mới đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Trong CTCT, 100% chi bộ trong Sư đoàn có chi uỷ, luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp uỷ, chi bộ khung huấn luyện duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định.

Đặc biệt, Sư đoàn phát huy tốt tính dân chủ, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là chiến sĩ mới để nêu gương, nhân rộng điển hình trong các đơn vị; phát huy tốt các thiết chế văn hoá ở đơn vị cơ sở, giải quyết tốt mối quan hệ cán binh, xây dựng môi trường đoàn kết trong đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả CTĐ, CTCT Sư đoàn 5 đã thực hiện trong tuyển quân và huấn luyện năm 2017, có nhiều cách làm hay và mô hình tốt, sáng tạo.

Bên cạnh đó, Sư đoàn phát huy và tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương về CTĐ, CTCT trong công tác quốc phòng địa phương; tăng cường quản lý, nắm chắc tư tưởng của chiến sĩ mới để kịp thời động viên, thăm hỏi; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

LÊ THUẬN