Ngày này năm xưa, ngày 28 tháng 5:

Vào ngày 28-5-1840 một trí tuệ, tài nǎng Việt Nam xứng đáng gọi là nhà bác học của dân tộc: Phan Huy Chú qua đời.

 • Ngày này năm xưa, ngày 27 tháng 5:

  Tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khoá 1 ngày 27-5-1959 đã ra quyết định đưa nông thôn miền Bắc đi theo con đường hợp tác hoá nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • Ngày này năm xưa, ngày 26 tháng 5:

  Từ ngày 26 đến ngày 30-5-1956 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ hai.

 • Ngày này năm xưa, ngày 25 tháng 5:

  Ngày 25-5-1954, Đảng và Chính phủ ta quyết định tiến hành đợt 1 cải cách ruộng đất ở 47 xã thuộc các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) và 6 xã thuộc huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hoá).

 • Ngày này năm xưa, ngày 24 tháng 5:

  Đồng chí Hoàng Vǎn Thụ sinh nǎm 1906, người dân tộc Tày, quê ở xã Nhân Lý, huyện Vǎn Yên, tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Vǎn Thụ thoát ly gia đình rất sớm, sang Trung Quốc tìm đường cứu nước.

 • Ngày này năm xưa, ngày 23 tháng 5:

  Ngày 23-5-1950 tại căn cứ địa Việt Bắc, Hội hữu nghị Việt Xô được thành lập. Lúc đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa giành được thắng lợi quan trọng, quân và dân ta vừa phá được thế bao vây của địch mở đường nối liền đất nước Việt Nam trẻ tuổi vơí bạn bè năm châu.

 • Ngày này năm xưa, ngày 22 tháng 5:

  Ngày 22-5-1946 Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt đã được thành lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là hội trưởng danh dự. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là Hội trưởng, ngoài ra BCH Hội còn có 6 thành viên khác.

 • Ngày này năm xưa, ngày 21 tháng 5:

  Ngày 21-5-1954 ba nghìn công nhân Nhà máy sợi Nam Định cùng nhân dân thành phố tổ chức mít tinh lớn và biểu tình tuần hành phản đối thực dân Pháp, can thiệp Mỹ âm mưu mở rộng, kéo dài chiến tranh Đông Dương và ủng hộ Đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ở Hội nghị Giơnevơ.

 • Ngày này năm xưa, ngày 20 tháng 5:

  Đạo Thiên chúa được truyền giáo vào Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVI. Cho đến đầu thế kỷ XX, Giáo hội Việt Nam đã hình thành một số địa phận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Phát Diệm, Lạng Sơn...

 • Ngày này năm xưa, ngày 19 tháng 5:

  Ngày 19-5-1890, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh ra ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàm, tỉnh Nghệ An và Người từ trần vào ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

 • Ngày này năm xưa, ngày 18 tháng 5:

  Vào ngày 18-5-1961, Công ước Quốc tế đã được thông qua tại Hội nghị Viên của Liên hiệp quốc tế về quan hệ ngoại giao giữa các nước trên thế giới và miễn trừ ngoại giao. Đến năm 1985 đã có 143 nước tham gia Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, trong đó có Việt Nam (từ năm 1980).

 • Ngày này năm xưa, ngày 17 tháng 5:

  Từ ngày 17-5-1958, Hồ Chủ tịch đã tới ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch cho đến khi qua đời.

 • Ngày này năm xưa, ngày 16 tháng 5:

  Ngày 16-5-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập "Quĩ tham gia kháng chiến", kêu gọi mỗi người dân đóng góp một số tiền bằng 10 ngày sinh hoạt phí của bộ đội. Kết quả là thu được 174 triệu đồng.

 • Ngày này năm xưa, ngày 15 tháng 5:

  Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Cách mạng quân sự Bắc Kỳ. Ngày 15-5-1945 tại chợ Chu, Thái Nguyên đã diễn ra lễ thành lập Việt Nam giải phóng quân, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đǎng Ninh đã tham dự. Đây là lực lượng vũ trang được tổ chức hoàn chỉnh và trang bị tương đối đầy đủ.

 • Ngày này năm xưa, ngày 13 tháng 5:

  Ngày 13-5-1954 Lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại cánh đồng Mường Thanh - Trung tâm tập đoàn cứ điểm của địch vừa bị tiêu diệt.

 • Ngày này năm xưa, ngày 12 tháng 5:

  Từ 12 đến 14-5-1981 Việt Nam được Hội nghị BCH Hội đồng tương trợ kinh tế họp kỳ thứ 99 thông qua những biện pháp đặc biệt kể cả trong lĩnh vực KHKT nhằm nhanh chóng phát triển và nâng cao hiệu qủa nền kinh tế quốc dân. Các nước thành viên sẽ hợp tác về kinh tế khoa học và kỹ thuật với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, địa chất, vận tải, khí tượng, y tế, trang bị cho các viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuật.

 • Ngày này năm xưa, ngày 11 tháng 5:

  Ngày 11 đến 20-5-1951 Đại hội đại biểu Đảng bộ liên khu Việt Bắc lần thứ nhất, có gần 200 đại biểu của 16 tỉnh về dự. Có 3 đảng viên mới được mời là anh Đông Phương Sóc - một chiến sĩ chuyên đánh mìn có nhiều thành tích ở Bắc Ninh và chị Ngô Thị Nọi - một nữ chiến sĩ người Thái ở Yên Bái. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đại diện Trung ương Đảng về dự Đại hội.