Ngày này năm xưa, ngày 26 tháng 3:

Ngày 26-3-1955 Quốc hội khoá I đã ra quyết định về "tự do tín ngưỡng". Đây là sự thể hiện đường lối đúng đắn, đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta từ những ngày đầu thành lập.

 • Ngày này năm xưa, ngày 25 tháng 3:

  Ngày 25-3-1950, mở đầu chiến dịch mùa xuân ở Nam Bộ nhằm tiêu diệt sinh lực địch và thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng. Trong toàn chiến dịch, ở Trà Vinh, ta diệt 650 tên, bắt sống 125 tên, gọi hàng 184 tên, san bằng 30 lô cốt; ở Sóc Trǎng, diệt và bức rút 38 vị trí; ở sài Gòn - Chợ Lớn diệt 494 tên địch.

 • Ngày này năm xưa, ngày 24 tháng 3:

  Ngày 24-3-1959, Hồ Chủ tịch cùng với Tổng thống Ấn Độ, ông Ragiǎngđơra Praxát đến thǎm nhà máy cơ khí Hà Nội, xã Định Công (huyện Thanh Trì), trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chùa Quán Sứ và chùa Một Cột.

 • Ngày này năm xưa, ngày 23 tháng 3:

  Ngày 23-3-1973, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cộng hoà Italia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

 • Ngày này năm xưa, ngày 22 tháng 3:

  Vào ngày này của nǎm 30, hơn 500 công nhân nhà máy diêm Bến Thuỷ tiến hành bãi công đòi tǎng lương, giảm giờ làm, được nghỉ trưa, chống đuổi thợ. Trước xu thế của phong trào công nhân Nghệ Tĩnh đang dâng cao, giới chủ đã nhượng bộ.

 • Ngày này năm xưa, ngày 21 tháng 3:

  Ngày 21-3-1975, quân đội ta mở đầu chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

 • Ngày này năm xưa, ngày 20 tháng 3:

  Ngày 20-3-1951, mở đầu chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Trong chiến dịch này quân ta đã huy động 7 trung đoàn đánh vào phòng tuyến địch trên đường số 18 (khu vực từ Phả Lại đến Uông Bí).

 • Ngày này năm xưa, ngày 19 tháng 3:

  Ngày 19-3-1975, tỉnh Quảng Trị được giải phóng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy của mùa xuân đại thắng.

 • Ngày này năm xưa, ngày 18 tháng 3:

  Ngày 18-3-1965, phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" do Bác Hồ đặt tên được Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

 • Ngày này năm xưa, ngày 17 tháng 3:

  Vào ngày 17-3-1930, tại nhà số 42 phố Nhà Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Hà Nội (của Đảng Cộng sản Đông Dương) đã được thành lập.

 • Ngày này năm xưa, ngày 16 tháng 3:

  Trung tuần tháng 3- 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tham dự Đại Hội hải ngoại của Việt Nam Cách mạng đồng minh Hội tại Liễu Châu (Trung Quốc). Tại Đại hội này (còn gọi là Đại hội Quốc tế chống xâm lược) lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đọc hai bản báo cáo về hoạt động của Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đối với phong trào Cách mạng Việt Nam.

 • Ngày này năm xưa, ngày 15 tháng 3:

  Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn năm.

 • Ngày này năm xưa, ngày 14 tháng 3:

  Ngày 14-3-1900 là ngày sinh của nhà thơ hiện đại Hồ Trọng Hiếu, bút danh Tú Mỡ, sinh quán ở Hà Nội.

 • Ngày này năm xưa, ngày 13 tháng 3:

  Ngày 13-3-1930, công nhân nhà máy cưa Thái Hợp - Thành phố Vinh đã tiến hành đấu tranh với chủ. Cuộc đấu tranh do chi bộ Cộng sản và Công hội đỏ chỉ đạo.

 • Ngày này năm xưa, ngày 12 tháng 3:

  Ngày 12-3-1963, Hồ Chủ tịch về thǎm Nhà máy cơ khí Hà Nội (nay là Nhà máy chế máy công cụ số 1) cùng với vua nước Lào. Đây là lần cuối cùng Bác về thǎm Nhà máy.

 • Ngày này năm xưa, ngày 11 tháng 3:

  Ngày 11-3-1951, báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, đã phát hành số đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc.

 • Ngày này năm xưa, ngày 10 tháng 3:

  Trước những diễn biến quan trọng của tình hình thế giới mà hoạ phát xít đang ngày một lớn, ngày 10-3-1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương đã ra "Thông báo khẩn cấp" gửi tới các Đảng bộ.