Tân Biên:

Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 15:05

BTNO - Chiều 11.10, UB.MTTQVN huyện Tân Biên tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 trong các cơ quan, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Tân Biên trong lễ phát động.

Theo đó, tháng cao điểm “Vì người nghèo” huyện Tân Biên năm nay được thực hiện từ ngày 17.10 đến 18.11 với các hoạt động: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa sâu sắc trong việc chăm lo cuộc sống cho người nghèo.

Qua đó, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, các hoạt động vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong buổi lễ phát động, các tổ chức và cá nhân đã đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện với số tiền hơn 470 triệu đồng.

Đức Thịnh