Xã hội   Giáo dục

Trẻ dưới 3 tuổi đến trường còn rất thấp 

Cập nhật ngày: 06/06/2018 - 17:51

BTNO - Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong những năm gần dây mạng lưới trường lớp của bậc học mầm non luôn được quan tâm mở rộng, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng cơ bản nhu cầu nuôi dạy trẻ trên địa bàn tỉnh.

Học sinh mầm non uống nước trong giờ ra chơi.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, trẻ dưới 3 tuổi được huy động đến các cơ sở giáo dục mầm non đạt 30%, số trẻ từ 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 75%; riêng tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt trên 99,3% (mục tiêu năm 2020 trên 99%).

Tuy nhiên, đến thời điểm này (2018) tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ mới đạt hơn 11%; tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi tới lớp mẫu giáo chỉ đạt 64%. Một số lượng lớn trẻ em ở trong độ tuổi vừa nêu ở vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn chưa có điều kiện đến lớp.

Nguyên nhân được xác định là do điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Mặt khác, cơ sở vật chất, trường lớp của bậc học mầm non cũng chưa được đảm bảo để đáp ứng nhu cầu cho trẻ dưới 5 tuổi.

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học mầm non đang cần được đầu tư cả về con người lẫn cơ sở vật chất để huy động thêm số lượng trẻ ra lớp.

Hiện tại, Tây Ninh đang thiếu hơn 600 giáo viên mầm non, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, việc tuyển dụng đang gặp nhiều khó khăn, bất cập, trong đó có vấn đề vướng chỉ tiêu biên chế.

Do phải tập trung ưu tiên cho phổ cập mầm non 5 tuổi cùng với hàng loạt nguyên nhân khác, toàn tỉnh còn hàng chục ngàn trẻ em dưới độ tuổi này, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi được đến trường.

Đ.V.T