Pháp luật   Tin tức

Đảng ủy CATN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 

Cập nhật ngày: 15/03/2019 - 15:42

BTNO - Chiều 14.3, Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Ủy viên Ban Thường vụ trực Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy CA tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Khen thưởng 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018.

Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ".

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, có nhiều chuyển biến trên một số mặt, nhất là công tác tuyên huấn, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy luôn dẫn đầu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tại CA các đơn vị, huyện, thành phố được nâng lên, đặc biệt đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ về nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng CA tỉnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác kiểm tra, giám sát...

Trong năm, các đơn vị CA trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Tây Ninh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo TTATGT được nâng cao...

Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Phó Giám đốc phụ trách CA tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018 và trao tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục phát huy những mặt làm được và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.

Quán triệt thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để có biện pháp giải quyết kịp thời…

Hà Thủy – Phạm Công