Ngày trở về trong vòng tay gia đình của các cầu thủ nhí Thái Lan

Các cầu thủ đội bóng Lợn Hoang được người thân chào đón trong tình yêu thương và hạnh phúc sau khi thoát khỏi hang Tham Luang, theo CBS.