Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Audio thời sự 19-05-2022
UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết.

Đình Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI