UBND tỉnh:

Quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cập nhật ngày: 26/11/2018 - 05:22

BTN - Diện tích lúa thuần nếu bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha... là mức hỗ trợ được UBND tỉnh quy định để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Đây là quy định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản hoặc một phần chi phí sản xuất để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh được công bố dịch theo quy định của pháp luật về thú y, thuỷ sản, lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn Tây Ninh.

Đối tượng áp dụng theo quy định trên là nông dân, người nuôi trồng thuỷ sản, chủ trang trại - gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản (gọi chung là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh như đã nêu trên. Thời gian hỗ trợ là không quá 3 tháng kể từ khi kết thúc đợt thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp vượt quá thời gian quy định kể từ khi kết thúc đợt thiên tai, dịch bệnh sẽ không được xem xét giải quyết hỗ trợ.

Ngoài lúa thuần, diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ đến 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. 

Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha; từ 30 đến 70% được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha. Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; từ 30% đến 70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

Diện tích cây bắp, mì và rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Diện tích cây công nghiệp và cây ăn trái lâu năm bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

UBND tỉnh cũng quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng và mức độ thiệt hại trong sản xuất lâm nghiệp; nuôi trồng thuỷ sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra... Trong đó, mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng/ha đối với thiệt hại về cây giống trong giai đoạn ươm tại vườn ươm; hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng đối với diện tích nuôi cá tra thâm canh và cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 85% - 100%. 

ĐÌNH CHUNG