Xã hội   An toàn giao thông

Tây Ninh: Hơn 100 phương tiện ôtô đã gắn thẻ thu phí không dừng 

Cập nhật ngày: 05/10/2018 - 17:52

BTNO - Theo Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, từ ngày 14.7.2018 công ty đã triển khai việc hướng dẫn các chủ phương tiện xe ô tô có nhu cầu gắn thẻ thu phí không dừng.

Một phương tiện ô tô chở khách thực hiện dán thẻ thu phí không dừng tại Công ty cổ phần Đăng Kiểm Tây Ninh.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2018, có hơn 100 chủ phương tiện ô tô đã liên hệ Công ty để được hướng dẫn mở tài khoản giao thông và dán thẻ thu phí tự động; việc dán thẻ thu phí tự động không dừng, Công ty không thu bất cứ khoản phí nào. 

Ngày 27.3.2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Theo đó, đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, chậm nhất đến ngày 31.12.2018 nhà đầu tư phải bàn giao toàn bộ các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện việc thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định của Quyết định này. Lộ trình cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Việc quản lý, vận hành trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng chậm nhất đến ngày 31.12.2019 phải bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Thế Nhân