Môi trường... trong mắt ai

Giả thiết đường phố nơi bạn ở được quét dọn sạch tinh tươm vào lúc nửa đêm nhưng mỗi sáng mai thức dậy bạn vẫn cứ thấy rác hiện hữu. Bạn nên hiểu rằng tác nhân đưa rác đến chính là... gió, chớ bạn hỏi người, chả ai nhận “tui vừa vứt rác” đâu.