Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Những điều CCB Phạm Văn Nù- Bí thư chi bộ khu phố ý thức, học và làm theo Bác đã góp phần quan trọng giúp ông làm tốt việc đoàn kết, tập hợp cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và nhân dân khu phố 3 tham gia các phong trào.