Giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Audio thời sự 19-07-2021
“Giảm thời gian cách ly y tế và thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà”. Đây là 2 nội dung sẽ được áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid 19.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI