Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Audio thời sự 29-05-2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có công văn gửi các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Huy Liệu

Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI