Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư và một số quy định về tặng, nhận quà tặng

Pháp luật 03-02-2024

Chương trình tư vấn pháp luật hôm nay Luật gia Nguyễn Thị Kim Hương sẽ thông tin với Quý độc giả Báo Tây Ninh online một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 26-CT/TW và một số quy định về tặng, nhận quà tặng.

TVPL