Xã hội   Giáo dục

Tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục 

Cập nhật ngày: 09/11/2018 - 09:38

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2717 chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (TP.Tây Ninh) học tập theo mô hình VNEN- Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất kiến nghị việc tiếp tục hay dừng triển khai giảng dạy đối với các tài liệu thí điểm về mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong việc xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông, sách bài tập, tài liệu tham khảo nói riêng và xuất bản nói chung trên địa bàn tỉnh.

Nhã Trúc