BAOTAYNINH.VN trên Google News

3 tháng đầu năm, gần 3.000 người được đào tạo nghề

Cập nhật ngày: 14/04/2010 - 05:49

Thông tin từ Sở LĐ-TB & XH cho biết, trong tháng 3.2010 vửa qua, có 21 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Luỹ kế 3 tháng đầu năm là 51 người.

Trong đó, mới chỉ có 24 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 người không đủ điều kiện hưởng và 24 người đăng ký nhưng chưa nộp đủ hồ sơ.

Cũng trong tháng 3.2010, có 712 người được đào tạo nghề, luỹ kế đào tạo được 2.984 người, so kế hoạch năm (21.500 người) đạt 13,88%. Về dạy nghề trung cấp, hiện có 1.949 học sinh đang theo học tại các trường trung cấp nghề, gồm Trường Trung cấp nghề Tây Ninh 1.482 học sinh; Trường TC nghề khu vực Nam Tây Ninh 295 học sinh; Trường TC nghề Tân Bách Khoa 172 học sinh. Về dạy nghề hệ sơ cấp và thường xuyên, các Trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, các trường trung cấp nghề, các doanh nghiệp đào tạo được 712 học viên, luỹ kết đạt.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2010, đã giải quyết việc làm cho 3.239 lao động, đạt 14,7% kế hoạch năm, tăng 94,7% so với cùng kỳ, trong đó có 7 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 53,8% so cùng kỳ. Trong tháng 3.2010, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay 6 dự án với số tiền là 680 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 88 lao động. Luỹ kế 3 tháng đầu năm cho vay 16 dự án với tổng số tiền là 1,355 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 198 lao động.

HIẾU NHÂN