BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Chủ động công tác phòng, chống thiên tai

Cập nhật ngày: 18/05/2015 - 05:30

Lãnh đạo huyện Bến Cầu thăm hỏi, tặng tiền cho gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận. 

Trong năm qua, ước tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Bến Cầu là gần 50 triệu đồng. Huyện đã hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân này với số tiền 13,5 triệu đồng để khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015, lãnh đạo huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 9 xã, thị trấn cần tập trung, triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi xã, theo phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí, hậu cần tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.

Tổ chức phân công trực theo dõi tình hình mưa bão; tiếp tục kiểm tra, tổ chức vận động nhân dân nạo vét, khai thông các kênh rạch bị cản trở dòng chảy, mương thoát nước ở các khu vực đông dân cư, đồng thời có kế hoạch bảo vệ máy móc thiết bị ở các trạm bơm Long Thuận, Long Khánh, Long Hưng, Bến Đình trước khi có lụt lớn xảy ra; phối hợp với ngành cấp trên giải quyết kịp thời các chính sách xã hội cho nhân dân trong vùng nếu có thiên tai xảy ra.

Hùng Dũng