BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giảm gần 90% số ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

Cập nhật ngày: 10/11/2014 - 03:44
Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi), tại Quốc hội sáng nay (10.11), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết theo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp luật, hiện có 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh và 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
 
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiến hành tập hợp, rà soát và xây dựng các danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được rà soát, xây dựng theo hướng bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, không rõ mục tiêu quản lý nhà nước hoặc bị trùng lặp, đồng thời bổ sung một số ngành, nghề cần thiết…
 
6-nganh-nghe-bi-cam-dau-tu-kinh-doanh
Ông Nguyễn Văn Giàu đọc báo cáo giải trình tiếp thu dự luật Đầu tư (sửa đổi) - Ảnh: Ngọc Thắng
 
Sau khi xem xét, cân nhắc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật và 272 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 
Điều kiện đầu tư kinh doanh cụ thể đối với các ngành, nghề này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và được công bố công khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định của Chính phủ.
 
Cụ thể 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm: các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của luật; các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của luật; mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (CITES); mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I theo quy định tại Phụ lục 3 của luật này; mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
 
Thảo luận về dự án luật này, đại biểu Danh Út (Kiên Giang) cho rằng không cần thiết đưa việc mua, bán người vào danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh vì đây là hành vi bị cấm đã được quy định tội danh trong Bộ luật Hình sự. Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) đề nghị cần bổ sung chất phóng xạ vào danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.
 
Nguồn Thanh Niên