BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phụ nữ Tây Ninh với phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

Cập nhật ngày: 13/07/2009 - 08:19

Một buổi sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành

Không như trước đây, quan niệm một gia đình tốt là gia đình hoà thuận hạnh phúc, trong đó yếu tố tình cảm, thuỷ chung được coi trọng; ngày nay, những điều đó vẫn chưa đủ mà một gia đình tốt cần phải đảm bảo 4 yếu tố: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Tây Ninh luôn quan tâm đến việc vận động các hội viên phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, công minh”.

Để phong trào thực hiện 4 chuẩn mực trên đi vào chiều sâu, các cấp Hội Phụ nữ Tây Ninh đã gắn với việc thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, kết hợp với đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Trong 6 tháng đầu năm 2009, đã có 120.678 hộ đăng ký thực hiện.

Duy trì CLB không sinh con thứ 3, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ 4 giảm… Hội phụ nữ các cấp chủ động phối hợp với các ngành chức năng như Công an, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục… mở 45 lớp tập huấn cho 1.395 chị học tập, nâng cao kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, về sức khoẻ sinh sản – KHHGĐ, kiến thức làm mẹ, giới tính, vệ sinh môi trường… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gia đình không có người phạm tội và tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, phòng chống thuốc lá… được 1.544 cuộc với 49.737 lượt phụ nữ tham dự. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh phụ khoa cho gần 17.000 phụ nữ, điều trị bệnh phụ khoa cho 4.431 chị, khám thai cho gần 4.900 chị, vận động gần 21.000 chị thực hiện KHHGĐ….

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các cấp cũng đã tích cực vận động chị em tham gia hưởng ứng các đợt vận động thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động các hộ chăn nuôi theo dõi phát hiện sớm dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới…

QUỲNH DUY