Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Cập nhật ngày: 09/10/2012 - 05:06

(BTNO)- Theo báo cáo của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Tân Biên, trong năm học 2011-2012, toàn huyện đã huy động được hơn 1.270 trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt trên 82% so với tổng số trẻ 5 tuổi trong huyện. 100% số trẻ 5 tuổi được huy động đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), trên 94% số trẻ đạt tỷ lệ chuyên cần, trong đó xã Tân Lập và thị trấn Tân Biên huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 90%, các xã còn lại huy động đạt từ 70% đến 90%.

Một lớp học mầm non cho trẻ 5 tuổi ở Trường mẫu giáo 2-9

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác PCGDMN, nhất là PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, UBND huyện Tân Biên đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2012-2020, trong đó tập trung vào các vấn đề: điều tra, khảo sát, nắm chắc số trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn huyện; tuyên truyện vận động, mở rộng việc huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ 5 tuổi ra lớp trước khi vào lớp Một; tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, mẫu giáo, đảm bảo đạt chuẩn theo qui định của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Tân Biên đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi ở các xã Thạnh Tây, Tân Lập và thị trấn Tân Biên; đến năm 2020 100% số xã, thị trấn toàn huyện đều được công nhận hoàn thành và duy trì giữ vững chuẩn quốc gia về PCGDMN trẻ 5 tuổi; trên 85% số trẻ từ 3 đến 5 tuổi được ra lớp học mẫu giáo.

Đức Thịnh