Hoà Thành: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản 

Cập nhật ngày: 31/10/2018 - 20:43

BTNO - Năm 2018, huyện Hòa Thành triển khai thực hiện 99 công trình xây dựng cơ bản, với tổng mức đầu tư vốn gần 153 tỷ đồng. Trong đó, 33 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 và 66 công trình xây dựng mới.

Các hạng mục xây dựng sân vận động bóng đá huyện Hòa Thành đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay đã hoàn thành 26/33 công trình chuyển tiếp, 7 công trình đang thi công. Đối với công trình khởi công mới đã hoàn thành 3/66 công trình, đang thi công 26 công trình, còn lại 37 công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai trong quý IV-2018. Ước giải ngân đến ngày 30.9.2018 trên 103 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết, từ nay đến cuối năm, tiến độ thi công những phần việc còn lại sẽ được. Ban sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công trình theo quy định.

Võ Liêm