Xây dựng đội ngũ Luật sư vững mạnh, góp phần bảo vệ công lý

Hôm 18.5, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh tiến hành Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023.