​Bộ VH-TT&DL xin tăng thêm 1 phó Tổng cục trưởng TDTT

Dù đã có 3 phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhưng mới đây Bộ VH-TT&DL vẫn làm tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin thêm một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.